Neuropsykiatrinen valmennus ja kuntoutus Lahdessa

Tarjoamme neuropsykiatrista valmennusta ja kuntoutusta sekä yksilö- että ryhmäohjauksena. Asiakkaitamme ovat ensisijaisesti lapset, nuoret ja heidän perheensä, mutta otamme vastaan myös aikuisasiakkaita.

Palvelemme Lahdessa ja lähialueilla.

Annamme kuntoutusohjausta lapsille, nuorille ja perheille sekä yhdessä että erikseen. Kuntoutus on yksilöllistä ja se suunnitellaan kunkin tarpeita vastaavaksi. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yhteydenotto

Kenelle neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu?

Henkilöille, joilla on jokin neuropsykiatrinen erityisvaikeus, kuten

 • kielellinen erityisvaikeus

 • sosiaalisten taitojen puute

 • hahmottamisen vaikeudet

 • SI-häiriöt

 • tunne-elämän vaikeudet

 • oppimisvaikeus

 • ADHD

 • Aspergerin oireyhtymä

 • Touretten oireyhtymä.

Mitä hyötyä kuntoutuksesta on?

 • Arjen- ja elämänhallinnan lisääminen

 • Aamutoimista ja läksyjen teosta selviäminen

 • Sosiaalisten taitojen kartuttaminen

 • Riitojen vähentäminen ja vuorovaikutuksen sujuvoittaminen

 • Itsenäistyminen

 • Itsetunnon vahvistaminen

Ryhmämuotoinen kuntoutus

Mikäli lapsen suurimmat haasteet ovat sosiaalisessa kanssakäymisessä ja ryhmässä toimimisessa, voidaan näitä taitoja harjoitella turvallisessa ryhmässä.