Neuropsykiatrinen valmennus ja kuntoutus Lahdessa

Tarjoamme neuropsykiatrista valmennusta ja kuntoutusta sekä yksilö- että ryhmäohjauksena. Asiakkaitamme ovat ensisijaisesti lapset, nuoret ja heidän perheensä, mutta otamme vastaan myös aikuisasiakkaita.

Palvelemme Lahdessa ja lähialueilla.

Annamme kuntoutusohjausta lapsille, nuorille ja perheille sekä yhdessä että erikseen. Kuntoutus on yksilöllistä ja se suunnitellaan kunkin tarpeita vastaavaksi. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Yhteydenotto

Kenelle neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu?

Henkilöille, joilla on jokin neuropsykiatrinen erityisvaikeus, kuten

 • kielellinen erityisvaikeus

 • sosiaalisten taitojen puute

 • hahmottamisen vaikeudet

 • SI-häiriöt

 • tunne-elämän vaikeudet

 • oppimisvaikeus

 • ADHD

 • Aspergerin oireyhtymä

 • Touretten oireyhtymä.

Mitä hyötyä kuntoutuksesta on?

 • Arjen- ja elämänhallinnan lisääminen

 • Aamutoimista ja läksyjen teosta selviäminen

 • Sosiaalisten taitojen kartuttaminen

 • Riitojen vähentäminen ja vuorovaikutuksen sujuvoittaminen

 • Itsenäistyminen

 • Itsetunnon vahvistaminen

Ryhmämuotoinen kuntoutus

Mikäli lapsen suurimmat haasteet ovat sosiaalisessa kanssakäymisessä ja ryhmässä toimimisessa, voidaan näitä taitoja harjoitella turvallisessa ryhmässä.

Sosiaalisten taitojen ryhmä

Sosiaalisia taitoja harjoitellaan turvallisessa ympäristössä toiminnallisten menetelmien avulla. Ryhmän tavoitteena on mm. ryhmässä olemisen helpottuminen ja kaveritaitojen lisääntyminen.

 • Ryhmä koostuu suunnilleen samanikäisistä lapsista tai nuorista (ikäjakauma max. 2 vuotta).

 • Ryhmään mahtuu 4–6 lasta.

 • Ryhmä kokoontuu yhteensä 25 kertaa 1 kerran viikossa 90 minuuttia kerrallaan.

 • Ryhmään sisältyy 3 yksilökäyntiä, joiden tarkoituksena on lapsen yksilöllisten tavoitteiden asettaminen ja ryhmään liittyvien ajatusten purkaminen.

 • Lasten ryhmän rinnalla kulkee vanhempainryhmä, joka kokoontuu 5 kertaa ja johon vanhempien tulee sitoutua.

Aggressionhallintaryhmä

Perustuu ART-menetelmään, joka on laaja-alainen harjoitteluohjelma aggressiivisuuden ja antisosiaalisuuden hoitoon. Menetelmä on yleisimmin käytössä nuorisoikäisillä, mutta sitä voidaan soveltaen käyttää myös pienemmillä lapsilla ja kehitysvammaisilla henkilöillä. Menetelmä sisältää kolme erillistä ja toisiaan täydentävää osiota: sosiaalisten valmiuksien harjoittelu, vihanhallinnan harjoittelu sekä moraalikasvatus.

 • Ryhmään mahtuu 4 lasta tai nuorta

 • Ryhmä kokoontuu yhteensä 30 kertaa noin 60 minuuttia kerrallaan.

 • Ryhmään liittyy pieniä kotitehtäviä.