Parempaa arjen toimintakykyä

Kuka minä olen?

Olen psykologi ja  kognitiivinen psykoterapeutti (lasten ja nuorten kognitiivinen psykoterapia). Tarjoan psykoterapiaa, Kelan kuntoutuspsykoterapiaan liittyviä vanhempain ohjauskäyntejä, psykologin keskusteluapua, psykologin arviointi- ja tutkimuskäyntejä sekä koulutusta ja työnohjausta. Toimin Päijät-Hämeen alueella myös Kelan Oma Väylä-kuntoutuksen palveluntuottajana yhteistyössä toimintaterapeutti Jaana Koivulan (Nepsäkki) sekä sairaanhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja Maria Krigsholmin sekä sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti Laura Makkosen kanssa. Minulla on vahvaa erityisosaamista neuropsykiatriaan liittyen ja yhteistyössä Jaana Koivulan kanssa teemme ADOS-tutkimuksia autismikirjon häiriön epäilyihin liittyen. Psykologin työstä minulla on työkokemusta yli 15 vuoden ajalta.

Yhteystiedot

Millainen psykoterapeutti ja psykologi olen?

 

Kaikessa asiakastyössäni tärkein lähtökohta on arvostava ja läsnäoleva kohtaaminen. Työskentelyni perustuu kognitiivisen psykoterapian viitekehykseen, ja käytän työssäni niin kognitiivisen käyttäytymisterapian kuin muitakin kognitiivisen terapian menetelmiä joustavasti ja luovasti. Olen lämmin, rauhallinen ja myötätuntoinen, mutta tarvittaessa myös jämäkkä. Erityisesti nuoruusikäisten kanssa työskentely on vahvuusaluettani ja siitä minulla onkin pitkä työkokemus. Minulla on Kela-pätevyys myös aikuisten kuntoutuspsykoterapiaan.

 

Työskentelyotteeni on aktiivinen ja pyrin käyttämään erilaisia toiminnallisia välineitä työskentelyn apuna erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä. Terapiakäynneillä voidaan tehdä erilaisia harjoituksia niin terapiahuoneessa kuin muuallakin lähiympäristössä. Myös erilaiset välitehtävät tai kotona tehtävät harjoitukset voivat olla osa terapiaa. Lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä yhteistyö vanhempien kanssa on erityisesti pienempien lasten osalta olennainen osa terapiaprosessia. Nuoruusikäisten kohdalla huomioidaan luonnollisesti heidän ikäänsä kuuluva tarve erillisyyteen vanhemmista, ja vanhempien kanssa työskentely ei ole välttämättä niin tiivis osa prosessia.

 

Yhteydenotto

Mitä istunnoillani tehdään?

Työskentelyni perustuu kognitiivisen psykoterapian viitekehykseen, ja käytän työssäni niin kognitiivisen käyttäytymisterapian kuin muitakin kognitiivisen terapian menetelmiä joustavasti ja luovasti. Työskentelyotteeni on aktiivinen ja pyrin käyttämään erilaisia toiminnallisia välineitä (tunnekortit, fläppitaulu, erilaiset työkirjat ym.) työskentelyn apuna erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä. Terapiakäynneillä voidaan tehdä erilaisia harjoituksia niin terapiahuoneessa kuin muuallakin lähiympäristössä. Myös erilaiset välitehtävät tai kotona tehtävät harjoitukset voivat olla osa terapiaa. Lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä yhteistyö vanhempien kanssa on erityisesti pienempien lasten osalta olennainen osa terapiaprosessia. Nuoruusikäisten kohdalla huomioidaan luonnollisesti heidän ikäänsä kuuluva tarve erillisyyteen vanhemmista, ja vanhempien kanssa työskentely ei ole välttämättä niin tiivis osa prosessia.

Ammatillinen taustani ja osaamiseni

Olen työskennellyt psykologina 15-vuoden ajan ja tehnyt pääosan työurastani lasten ja nuorten parissa Päijät-Hämeen alueella. Minulla on työkokemusta niin erikoissairaanhoidosta (aikuis- ja nuorisopsykiatria, neuropsykiatria) kuin koulu- ja opintopsykologinkin työstä. Nuoriso- ja neuropsykiatriasta minulla on työkokemusta vajaan kymmenen vuoden ajalta. Olen työskennellyt myös kehitysvamma-alalla useita vuosia. Nuoruusikään liittyvä psyykkinen oireilu sekä neuropsykiatriset häiriöt ovat vahvaa osaamisaluettani, joihin liittyen olen myös kouluttanut erilaisia asiakasryhmiä (esim. koulujen henkilökunta, lastensuojeluyksiköt). Työnohjauskokemusta minulla on niin yksilö- kuin ryhmätyönohjauksestakin liittyen paitsi psykologityöhön, niin myös työryhmien työnohjaukseen neuropsykiatrisia asiakkaita ja työtä koskien.

Asiakaskuntani

Työskentelen pääosin kouluikäisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä sekä nuorten aikuisten kanssa, mutta otan vastaan myös aikuisasiakkaita Kelan kuntoutuspsykoterapiaan paikkatilanteen niin salliessa.

Hinnoittelu

Tutustumiskäynnin hinta:

95,00€/45 min.

Vakiokäynnin hinta:

95,00 €/45 min.

Psykologin arviokäynnin hinta:

95,00-120,00€/45 min.

(Hinnoittelu tehdään asiakaskohtaisesti arviokäynnin sisällön perusteella)

 

Yksilötyönohjaus 100,00€/45 min.

Parityönohjaus 140€/45 min.

 

Ryhmätyönohjauksen hinnat sovitaan erikseen ryhmän koosta ja työnohjauksen sisällöstä sekä kestosta riippuen.

Tutkimuskäyntien hinnoittelu tapahtuu asiakaskohtaisesti tutkimusten laajuuden ja käytettävien menetelmien perusteella.

Koulutusten hinnoittelu tapauskohtaisesti koulutuksen sisällöstä, osallistujamäärästä ja kestosta riippuen.