Laadukasta toimintaterapiaa Lahdessa

Nepsäkki tarjoaa toimivaa toimintaterapiaa kouluikäisille ja sitä vanhemmille kuntoutujille, jotka kaipaavat tukea ja ohjausta toimivan ja mielekkään arjen rakentamiseen. Yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin räätälöity terapia toteutetaan joko yksilö- tai ryhmäohjauksena toimitiloissamme Lahdessa. Lue lisää ja ole meihin yhteydessä!

Yhteydenotto

Kohti toimivaa ja mielekästä arkea

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on auttaa kuntoutuvaa ihmistä toimimaan arjessa parhaalla mahdollisella ja mielekkäällä tavalla. Terapian avulla mahdollistetaan itsenäinen ja asiakkaalle merkityksellinen elämä, jonka toteutumista saattaa rajoittaa esimerkiksi erilaiset kehitykselliset häiriöt, sairaudet, ikääntyminen tai vammat. Toimintaterapia perustuu asiakkaan ja rinnalla kulkevan terapeutin väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Kuntoutujan vahvuuksiin keskittymällä ja toimintavalmiuksia kehittämällä saavutetaan pieniä ja suuria tavoitteita läpi terapiajakson.

Tukea arjen jokapäiväisiin toimiin:

  • Arjen asioinnit, itsestä huolehtiminen, kotona toimiminen

  • Sujuva koulunkäynti, opintojen edistyminen

  • Tunne- ja sosiaalisten taitojen osaaminen

  • Työkyvyn ylläpitäminen

  • Vapaa-ajasta nauttiminen, harrastuksiin osallistuminen

Toimintaterapiaa yksilö- ja ryhmäohjauksena

Nepsäkin tarjoama toimintaterapia on suunnattu kouluikäisille sekä sitä vanhemmille kuntoutujille, joilla on pulmia esimerkiksi arjen taidoissa, ajanhallinnassa, sosiaalisessa kanssakäymisessä, itsenäisessä toiminnassa tai opiskelumotivaatiossa. Syyt toimintaterapiaan hakeutumiselle voivat olla moninaisia, mutta niiden taustalla vaikuttaa aina tarve rakentaa toimivampaa arkea yhdessä osaavan terapeutin kanssa. 

 

Nepsäkin toimintaterapiapalveluissa sinua palvelee alan koulutettu ja kokenut asiantuntija Jaana Koivula. Terapia toteutetaan joko yksilö- tai ryhmäohjauksena. Ryhmämuotoinen toimintaterapia on tarkoitettu alle 18-vuotiaille ja ryhmässä paneudutaan erityisesti kuntoutujien tunne- sekä sosiaalisiin taitoihin.

Toimintaterapiaan tullaan useimmiten lääkärin lähetteellä. Tällöin terapian maksajatahona toimivat Kela, PHHYKY ja vakuutusyhtiöt. Toimintaterapia voi kuitenkin olla myös omakustanteista.